Omgaan met persoonsgegevens

Aikido Beljaars vindt het belangrijk dat er vertrouwelijk en verantwoordelijk wordt omgegaan met uw gegevens. Vanwege de AVG is het belangrijk u te wijzen op de volgende bepalingen:

  1. U bent eigenaar van uw eigen gegevens of die van uw kinderen. U kunt Aikido Beljaars te allen tijde een verzoek sturen om uw persoonsgegevens in te zien, om te controleren of deze correct zijn en deze waar nodig of gewenst te wijzigen. Ook kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen. Verwijderen van gegevens gebeurt automatisch wanneer u uzelf uitschrijft als lid. Inzien, wijzigen of verwijderen kan door een verzoek hiervoor te richten aan info@aikidobeljaars.nl.
  2. Als lid van Aikido Beljaars gebruiken wij uw persoonsgegeven om u te informeren over nieuws, informatie, ontwikkelingen, evenementen, facturatie en andere zaken over Aikido Beljaars en informatie omtrent uw lidmaatschap. Deze informatie ontvangt u via uw email adres. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen dan kunt u een verzoek hiervoor sturen naar info@aikidobeljaars.nl. U ontvangt daarna enkel het absoluut noodzakelijk voor uw lidmaatschap.
  3. Als sportvereniging werken wij met binnen de AVG gekwalificeerde bijzondere gegevens. Bijzondere gegevens zijn bijv. medische gegevens of informatie omtrent een handicap of beperking. Informatie die bij uw sensei of de sensei van uw kinderen aanwezig moet zijn om op een goede en veilige manier les te kunnen geven. Deze informatie is binnen onze vereniging enkel bekend bij diegenen die op de hoogte moeten zijn van deze informatie, dus enkel bij uw sensei en eventuele assistenten of die van uw kinderen.
  4. Aikido Beljaars is vrij om tijdens de lessen, stages en andere activiteiten of evenementen georganiseerd door Aikido Beljaars of waar Aikido Beljaars als vereniging aan deelneemt, foto’s te nemen en/of videoopnamen te maken. Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor promotie van onze vereniging op onze website, in onze nieuwsbrief en aan Aikido Beljaars gelieerde social media. Voor publicatie op social media vragen wij u expliciet om toestemming wanneer wij de intentie hebben deze te plaatsen. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via info@aikidobeljaars.nl.      

Op onze website vindt u onze privacy statement. Deze privacy statement beschrijft welke persoonsgegevens wij opslaan en met welk doel en op welke manier wij met uw gegevens omgaan. Indien u hier vragen of opmerkingen over hebt dan kunt u deze richten aan info@aikidobeljaars.nl.