Dojo Etiquette

Ceremonieel bij een Aikido les

 • Bij het betreden van de oefenruimte (dojo) maakt de aikidoka een staande buiging (ritsurei)
 • De aikidoka stapt achterwaarts uit zijn zori (slippers) de tatami (judomat) op, draait zich om en maakt een buiging naar de kamiza (de plaats waar zich het portret van O'Sensei bevindt) en gaat rustig op zijn plaats zitten in de formele houding (seiza)
 • Leraar en leerlingen buigen gezamenlijk naar O'Sensei
 • Hierna volgt mokuso (meditatie)
 • Mokuso yame (einde meditatie)
 • Op het commando van de senior student (sempai) "sensei ni rei" buigen de leerlingen naar de leraar
 • De leerlingen buigen naar elkaar voordat ze samen gaan oefenen, en ook bij het beëindigen van het oefenen
 • Roept de leraar "mate", stop dan onmiddellijk met oefenen en ga zo snel mogelijk zitten
 • Houd je aan de oefening die is voorgedaan en ga niet zelf experimenteren
 • Laat het corrigeren aan de leraar over
 • Verlaat de tatami niet zonder toestemming van de leraar
 • Aan het einde van de les buigen leraar en leerlingen gezamenlijk naar O'Sensei
 • Leraar en leerlingen buigen naar elkaar, waarbij de leerlingen de leraar bedanken voor de les "domo arigato gozaimashita"
 • De leraar verlaat als eerste de tatami, gevolgd door de leerlingen, elke leerling buigt daarbij eerst naar O'Sensei

 

Algemeen

 • Kom op tijd! Zodat de mat gezamenlijk kan worden gelegd, en de les op tijd kan beginnen
 • Neem waardevolle dingen mee naar de dojo, laat deze niet achter in de kleedruimte