Gedragsregels Aikido Beljaars Tilburg

 1. Het lid zal nooit de traditie en de eer van Budosporten schaden, maar alleen bevorderen.
 2. De aangeleerde technieken worden alleen op de tatami gebruikt of bij gerechtvaardigde verdediging van jezelf of anderen.
 3. Bij het betreden van de tatami is de voor het budo bestemde kleding verplicht. Uitgezonderd personen die een proefles volgen. 
 4. Bij het betreden en verlaten van de tatami wordt door de budo training door de judoka de budogroet gebracht. 
 5. Onder normale omstandigheden zal een uitnodiging tot budo training door de judoka niet worden geweigerd. Er is respect voor de partner en zijn/haar niveau.
 6. Tijdens de lessen wordt de groots mogelijke stilte in acht genomen en geconcentreerd geluisterd naar de uitleg van de technische details voor de docent.
 7. Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele ongevallen die voor kunnen komen tijdens de sportbeoefening. Het lid kan een ander niet aansprakelijk stellen. 
 8. het lid is vijftien minuten voor aanvang van de lessen of trainingen aanwezig, dit voor de goede orde. 
 9. Het lid moet voldoen aan de meest voor de hand liggende hygiënische eisen, zoals kort geknipte, schone nagels, zuivere handen en voeten, lange haren bijeengebonden door een elastiek, sieraden en piercings worden verwijderd (of afgeplakt).
 10. Het lid heeft recht op één les per week en één vrije training. Het jeugdlid op één les per week.
 11. De lessen worden per kwartaal bij vooruitbetaling voldaan.
 12. Bij het beëindigen van de lessen geld een opzegtermijn van drie maanden. Zonder schriftelijke afzegging loopt het lidmaatschap door. 
 13. Materiaal van de sportschool wat wordt beschadigd door schuld moet worden vergoed.
 14. De sportschool is niet aansprakelijk voor het zoekraken of ontvreemding van goederen tijdens het verblijf van de leden of bezoekers aan de sportschool.
 15. Het gebruik van doping of stimulerende middelen is verboden.
 16. Oefenmaterialen en wapens in slechte staat of met gebreken zijn verboden. 
 17. Het gebruik van de mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is verboden in de oefenzaal tijdens de lessen.
 18. Het lid is verplicht een (acuut ontstane) blessure, gezondheidsklacht/risico, of ongeval kenbaar te maken aan de leraren.

Met betrekking tot de ouders/verzorgers van het lid

De ouder:

 1. Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 2. Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door docenten en begeleiders.
 3. Zorgt er voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de les.
 4. Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een les bij b.v ziekte. (Dit mag via de mail of de whatsapp)
 5. Spreekt zoon/dochter aan op eventueel wangedrag na de les.