Aikido Beljaars
Tijd voor vechtsport

Privacy statement

Aikido Beljaars verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om u te helpen in contact te komen met Aikido Beljaars.

Op de contact pagina van onze website, middels een contactformulier of middels een reactie via ons centrale e-mail adres (info@aikidobeljaars.nl) vragen wij u om Persoonsgegevens. Persoonsgegevels zijn gegevens herleidbaar naar individuele personen. Voorbeelden zijn: Voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mail en/of huisadres. Bij de verwerking van uw gegevens geregistreerd via onze website of verstrekt via ons centrale e-mail adres steven wij naar de volledige waarborging van uw gegevens en bescherming van uw privacy.

Het doel voor het vragen naar uw persoonsgegevens is om u te kunnen informeren over Aikido Beljaars, het beantwoorden van de door u gestelde vragen, registratie voor deelname aan proeflessen en registratie van lidmaatschap. De gegevens die u hiervoor toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of u de informatie omtrent Aikido Beljaars toe te kunnen sturen. Alle door u verstrekte gegevens worden door Aikido Beljaars vertrouwelijk behandeld en worden niet door Aikido Beljaars aan derden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Aikido Beljaars is een vereniging met zowel senioren als jeugdleden. Dit betekent dat zij persoonsgegevens van kinderen verwerkt. Verwerking van de persoonsgegevens van kinderen is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van ouders of voogd.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat medische gegevens gedeeld worden, zodat hier rekening mee gehouden kan worden tijdens de lessen. Voorbeelden hiervan zijn fysieke beperkingen of een handicap. Wij verzoeken u het delen van medische gegevens tot het absolute noodzakelijke te beperken.
Door het delen van uw gegevens geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens tot drie jaar na het moment van delen te bewaren. Om uw gegevens in te zien, te wijzigen of om deze te verwijderen kunt u verzoek hiervoor indienen door een e-mail bericht te sturen naar info@aikidobeljaars.nl.

Aikido Beljaars gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor de afhandeling van uw vraag of verzoek;
• Om u te informeren over Aikido Beljaars, evenementen, promoties, en nieuws van Aikido Beljaars;
• Waar van toepassing, beantwoording van wettelijke en/of gerechtelijke verzoeken;
• Registratie van lidmaatschap en uitvoeren van taken en activiteiten horende bij lidmaatschap, waaronder contributiebetalingen;
• Om statistische data op te stellen.

Op welke wijze beschermt Aikido Beljaars uw Persoonsgegevens?
• Aikido Beljaars zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken;
• Aikido Beljaars vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat;
• Aikido Beljaars zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking;
• Aikido Beljaars zal uw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra u daar om verzoekt en in elk geval binnen drie jaar na beëindiging na registratie, tenzij u naar aanleiding van ons verzoek nogmaals akkoord geeft voor het bewaren van uw persoonsgegevens voor een periode van drie jaar.

Aikido Beljaars gebruikt momenteel geen ‘cookies’ als indentificatiemiddel op haar website, maar staat vrij om dit in de toekomst wel te gaan doen. Een ‘cookie’ is een identificatiemiddels wat door een webpagina wordt opgeslagen op uw computer en wordt herkend wanneer u terugkeert op deze webpagina. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om verder te gaan op een webpagina op het punt waar u gebleven was of de webpagina te configureren naar uw persoonlijke voorkeuren. Een ‘cookie’ bevat geen persoonlijke gegevens, maar gegevens zoals uw IP-adres, datum en tijdstip van bezoek en laatste acties op de webpagina. Indien u ‘cookies’ niet op uw computer wenst op te slaan dan kunt u uw browser zo instellen dat ‘cookies’geweigerd worden of dat u een waarschuwing krijgt wanneer deze verzonden worden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Aikido Beljaars mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct op de website worden geplaatst.